تاریخچه تولید الیاف مصنوعی

الیاف طبیعی از زمان ماقبل تاریخ در اطراف انسان ها بوده اند. در سال ۱۸۸۰ یک فرانسوی به نام چاردونت موفق شد با تقلید از کرم ابریشم ، ابریشم مصنوعی را از مغز ساقه ی درخت توت تولید کند. این الیاف ریون ( rayon ) نامیده شدند . البته رایون ابریشم واقعی نبود اما حالت ابریشم طبیعی را داشت. این مسئله باعث شد دوره ی تولید الیاف سلولزی طبیعی مانند رایون و استات ( acetate ) شروع شو . بعد از آن در اواسط دهه ی ۱۹۲۰ الیاف مصنوعی ظهور کردند. کشف فرآیند پلیمریزاسیون تراکمی توسط کاروترز منجر به تولید پلیمر های متنوعی از جمله پلی آمیدها ( polyamids )، پلی استرها ( polyesters ) وپلی یوریتان ها ( polyurethanes ) شد . بنظر می رسد که عصر مدرن الیاف تولید شده بوسیله ی بشر از کشف نایلون ( nylon ) در دهه ی ۱۹۳۰ شروع شد . کارخانه ی دوپون تولید فیبر نایلون را در سال ۱۹۳۹ شروع کرد که این مسئله را می توان به عنوان دوره ی آغازین تولید الیاف مصنوعی در نظر گرفت . پس از جنگ جهانی دوم تعدادی دیگری از الیاف مصنوعی مانند اکریلیک، پلی استر و… کشف شد و پیشرفت ها در جهت توسعه ی الیاف مصنوعی از سر گرفته شد .

در حال حاضر الیاف مصنوعی  در جهان نسبت به الیاف طبیعی سال  به سال در حال رشد می باشد . نمودار زیر این موضوع را به طور واضح نشان می دهد .

nemodar

روند رو به رشد الیاف مصنوعی از سال ۱۹۷۰  تا سال ۲۰۱۳

الیاف مصنوعی به اصطلاح بشر ساخت ( Manmade ) گفته می شود.

محصول الیاف تولیدی واحد ، الیاف پلی استر ، جزئی از انواع الیاف مصنوعی می باشند و در حال حاضر الیاف پلی استر در میان سایر الیاف مصنوعی ، از اهمیت خاصی برخوردار است و حدود ۶۸ درصد کل الیاف مصنوعی مورد استفاده در صنایع نساجی را تشکیل می دهد . در نمودار زیر  مراحل تولید و تقسیم بندی  الیاف پلی استر به تصویر کشیده شده است .